Nieuws       Algemene informatie        Schooljaar 2015/2016        Contact
Nieuws

De FT Venemaschool is per 1 augustus 2016 gesloten.

Sluiting school
Helaas is dit de laatste nieuwsbrief die van de OBS F.T. Venema verschijnt. Na lange lange jaren komt er een eind aan openbaar onderwijs in Westerlee. Onderwijs dat we zeker nog zullen gaan missen. Openbaar onderwijs dat een lange traditie heeft en waarschijnlijk ook nooit meer terugkomt in Westerlee. Voor veel mensen zal er dan ook iets verdwijnen waarvan men zich amper voor had kunnen stellen dat dat ooit zou gebeuren... Ook voor het personeel, waarvan sommigen hier al heel lang werken, zal het een trieste dag zijn wanneer de schooldeur op de laatste schooldag voor het laatst op slot gaat. Voor al het personeel is er na de vakantie een nieuwe werkplek maar iedereen van het team, ook al werkte men er nog maar kort, had hart voor deze school. De laatste lesweken waren dan ook niet de gemakkelijkste weken. Men deed uiteraard zijn uiterste best om er voor de kinderen nog fijne weken van te maken en dat lukte ook prima, maar zodra de...

Visie

Het onderwijs op de F.T. Venemaschool
De F.T. Venemaschool is een Openbare school. Een openbare school laat alle leerlingen toe, zonder onderscheid van godsdienst of levensovertuiging. Het onderwijs op de school zal ook worden gegeven met respect voor ieders godsdienst en levensovertuiging. Het onderwijs op de school zal ook worden gegeven met respect voor ieders...

  Nieuwsbrief

Nieuwsbrief 10 van 8 juli 2016
Nieuwsbrief 10 bijlage
Nieuwsbrief Sooog
Studio DanielC